Curso de Experto Universitario en Xestión Cultural na Universidade de Santiago de Compostela (2015-16)

Xestión e coordinación de exposicións con Agar Ledo

Por Sol Álvarez Soto.

“Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron columnas construyeron” Así comeza a canción HDA (Historia da Arte) de Las Bistecs. E esa é unha conclusión sinxela pero tremendamente complicada de acadar para unha antiga estudante de Belas Artes na Facultade de Pontevedra, como é o meu caso.

O pasado venres tivemos o pracer de aprender de Agar Ledo, responsable de exposicións do MARCO de Vigo. Leva 10 anos no museo, unha das institucións de Arte Contemporánea máis dinámicas de Galicia.

Nesta sesión, puidemos coñecer de primeira man o que acontece detrás dun proxecto expositivo. A idea, a aposta, o discurso. Pero tamén o orzamento, os papeleos, as especifcacións técnicas dunha obra, quen monta e desmonta, quen traslada e quen fai a chamada. Ese traballo humano, feito por moitas persoas, que por algunha razón estaba ausente no programa da carreira que educa a artistas “profesionais” en Galicia.

O MARCO é un deses moitísimos edificios que se construíron na época na que os obxetivos ou contido dos espazos non eran realistas, no caso de estaren plantexados.

Unha boa xestión hoxe deses espazos (coma no caso do MARCO) é o único xeito de amortizar tal cantidade de anos e tempo investidos.

Agar introduciunos na teoría e intencións detrás dunha exposición de arte e en como se plantexa a actividade e utilidade dos “servizos artísticos” dende moitos dos nosos territorios veciños, e dende a institución da que ela forma parte. A exposición plantéxase non só coma un conxunto de obras reunidas nunha sala para seren observadas polo público, senón coma unha articulación de varias pezas en base a un discurso. Na construcción deste discurso a peza clave é a figura do comisari@, a persoa que debe articular a tese detrás dunha selección de obras dun ou máis artistas.

O comisariado non é tarefa fácil: hai que ser investigador, educador, ser consciente dos públicos e da actualidade. Ten que ser narrador, fltro e mediador (sobre todo) entre a Arte e a Institución. En definitiva, unha Xestor/a cultural.

Hai tres tipos de exposicións segundo a maneira de producilas. As exposicións de produción propia son as que un centro “crea” de xeito integral, e os custos son asumidos enteiramente pola institución organizadora. Evidentemente, canto mellor dotado está un museo (tanto económica coma humanamente) máis e mellores exposicións pode producir individualmente.

2016 02 26 Agar Ledo - Fotos Nela (1)

“As mostras artísticas non poden ser ilustracións de teses, senón que teñen que ser unha tese en si mesmas. A exposición debería ser un medio, non un fin. Un medio para a investigación sobre diversos temas, que debería de ter continuidade”. Isto require unha programación expandida, investigacións, pedagoxía. En España non hai equipos curatoriais, (integrados por expertos e investigadores en diversos ámbitos) e os equipos humanos dos museos en Galicia son mínimos. Sendo ademais, a maioría técnicos, xerar contidos e coñecemento é moi difícil.

A forma de producir unha exposición que máis compensa hoxe en día é a coprodución. Os gastos son compartidos entre varios centros, os esforzos humanos duplícanse. Parece a forma máis intelixente de xestionar algo que non se pode asumir en solitario. Nas ensinanzas artísticas prima o individualismo, e o “mundo da Arte” creo que carece desa unión que fai a forza en case todos os outros mundos. Agar falou de como o crecemento do asociacionismo na arte está implicando que haxa máis manuais de boas prácticas e que estes sexan tidos en conta. Á reivindicación do traballo do artista, que é un humano que paga facturas, non se chega en solitario.

O terceiro tipo de exposición é a de produción externa. Requiren unha gran cantidade de cartos, recursos e tempo. Prepáranse durante anos e itineran por outros museos. Polas súas características, proveñen de grandes institucións e moven a artistas moi coñecidos (o mainstream do mundo da Arte).

Falouse tamén da orixe, de como chega un proxecto a un museo. Hai diversas vías, dende o encargo ad hoc a un comisario determinado ata convocatorias abertas. Todas implican uns gastos e nivel de dificultade diferentes. Xa que a forma de amortizar estas producións non é a venda, bótase de menos na institución artística pública máis promoción da arte local emerxente. En Galicia non hai lugares intermedios entre a academia e e os grandes Centros de Arte e Museos. Lugares refírese a canles de comunicación e transmisión interxeracional, de espazos, de programas e incluso de respecto e traballo digno.

A experiencia da exposición do MARCO (de produción propia) Veraneantes, evidencia este feito. A labor de comisariado fíxose difícil ante a falta de canles para facer unha selección de artistas galeg@s de nova xeración. A maioría deles estaba emigrada, nese lugar intermedio.

Durante a última parte da aula, Agar mostrounos moitos exemplos de documentos que se manexan nun museo: follas de préstamo de obras, fotografías de montaxe e desmontaxe, seguros, orzamentos de transporte ou as estrañas embalaxes das pezas. Tamén vimos as instruccións para facer unha performance, tres follas de indicacións para facer unha montaña de caramelos ou como unha obra de toneladas de terra mexicana pode quedar retida na aduana por ser material orgánico.

Esas cousas que lembran que o mundo da Arte é especial, e a súa xestión tamén.

picassoencamión (1)

Picasso viaxando en transporte combinado.

Por Sol Álvarez Soto.

 

Proceso de preprodución e produción de eventos. Xulio Cordeiro

Por Montse Cillero

O primeiro pensamento é inevitable:

De que maneira simplificaría o meu traballo se cando comecei coas miñas encomendas laborais relativas sobre todo ás festas tivera a oportunidade de recibir unha sesión tan completa e clara coma a que nos ocupa. Cantas veces os desaxustes económicos e tamén todo tipo de sorpresas organizativas e de última hora veñen provocados por unha mala planificación da produción.

O xeito de guiar a sesión de Xulio foi sumamente atinado para ter unha idea global do que temos que facer (e do que non)  ante a organización dun evento de calqueira calibre en canto a temas de produción:

O primeiro paso no proceso de produción levanos a unha avaliación das necesidades que á súa vez nos levará a elaborar un orzamento. Debemos analizar toda a información que nos dá o promotor: lugar, aforo, data, prezo da entrada ou gratuidade, portas, obxectivos… Polo tanto, o ENCONTRO CO PROMOTOR é fundamental para poder resolver.

E xa con estes datos pasamos á localización. Faremos unha inspección visual do lugar do evento. Aquí contamos con varias ferramentas para levar ó papel todo o que podemos ver alí: Autocad, Sketchup (deseño en 3D), Illustrator e Geogle Earth para facer os planos con ubicacións de tódolos servizos que despois nos servirá a todo o equipo (seguridade, policía, servizos preventivos, persoal de taquilla…) como guía fundamental do evento. A LOCALIZACION é, polo tanto, imprescindible. Ao mesmo tempo trátase dunha  inversión xa que un bó estudo da  localización determinará a boa marcha do proceso de produción.

2016 02 19 Xulio Cordeiro - fotos Montse (1) edit.Fundamental tamén o RIDER DO ARTISTA, a valoración das necesidades de todo tipo que deben de ser estudadas e negociadas para non levar sorpresas de última hora. Necesidades de escenario, son, iluminación, video, cameríns, backline, catering, transfers, hoteis…

2016 02 19 Xulio Cordeiro - fotos Montse (2) edit.O rider pode vir diferenciado entre rider técnico e de hospitalidade. O rider técnico é negociable. En xeral os artistas contan cun contrato “stándar” independentemente do lugar e as condicións en que sexan contratados. De feito, cando o concerto está enmarcado dentro da actividade dun festival tódolos artistas se deben acomodar á dotación que temos instalada de modo xenérico. Esta dotación moitas veces ven dictada polo grupo ou artista de referencia, o de “máis nivel”. O que está claro é que as cuestións relativas ó rider debemos pechalas antes da sinatura do contrato xa que despois é complicado.

Os listados de elementos de iluminación e son aparecen especificados con marcas e modelos concretas e xeralmente ofrecemos ó artista un CONTRARIDER, con marcas similares en calidade e prestacións que coinciden coa nosa dotacion técnica.

Algo que Xulio destacou é que debemos falar a misma linguaxe que os técnicos e técnicas, aínda que non na mesma medida e especialización, é importante en cada momento saber do que nos están falando. Por iso fomos “traducindo” termos comúns en son, iluminación, estruturas, video… Falando de escenarios, valos, especialistas en montaxes, resaltando a importancia dos servizos eléctricos, maquinaria máis utilizada, backline, plans de autoprotección, permisos, coordenación… E todo o que ten que ver cunha boa planificación da produción do evento que nos leva a plasmar tódalas necesidades, horarios e persoas en distintos documentos nos que queden reflectidos os timings e tarefas a realizar cos nomes e contactos de quen os realiza, sabendo quen é responsable de cada acción en cada momento.

Como organizadores dun evento, calquera que sexa o formato temos que primar a seguridade do público, en coordinación con tódolos servizos implicados e non escatimar recursos humanos nin económicos. Por iso o orzamento resultante, cando plasmemos o traballo en cifras, ten que ser de máximos e non de mínimos, para levar a cabo o espectáculo do mellor xeito e coas máximas garantías posibles.

Todo e máis está na documentación entregada pero o que permanece e nos transmitiu Xulio a través da súa nutrida experiencia é algo fundamental para o que nos temos que preparar:

Debemos saber e entender en todo momento o que está a pasar na nosa produción e así poder controlar o evento ó minuto, sen esquecer algo imprescindible neste e en calquer outro traballo que nos toque realizar: A EMPATÍA e o ENTENDEMENTO coas persoas involucradas no proceso de produción.

Grazas Xulio por esta sesión tan participativa na que realmente aprendimos compartindo.

Grazas Noa por cederme o resumo que eliximos as dúas nun principio e me interesa especialmente.

Ferramentas dixitais e creación colectiva, con María Yáñez

Por Noa Díaz

Na última aula do curso visitounos María Yáñez, especialista en contidos dixitais e en distribución e promoción audiovisual en internet, para falarnos da cultura dixital.

Comezou falándonos da cultura de converxencia e da participación cidadá. Antes consumiamos un contido determinado nun momento determinado, agora non só consumimos un contido senón que tamén participamos del a través dos medios dixitais. Pasamos da cultura broadcast (un emisor envía información a multitude de receptores) á cultura p2p (rede entre iguais)

Hoxe en día tod@s somos (en potencia) prosumidores/as, é dicir, produtores/as + consumidores/as. Tod@s temos a capacidade de producir cultura e, neste contexto, o concepto de autoría ponse en cuestión: aparece a cultura libre, o software libre, as licenzas libres (que non necesariamente de balde). Tod@s copiamos e transformamos constantemente contidos dixitais.

seis.licencias.creative.commons

Segundo María, apropiacionismo hóuboo sempre, facémolo todos os días, apropiámonos (en internet) de algo e automáticamente transformámolo e compartímolo. E neste punto pon como exemplo Canto ghalpón, un portal galego de memes.

Logo fálanos de comunidades participativas, onde o público é o creador, poñéndonos algúns exemplos como Galipedia, Panoramio, Wikiloc ou oque.gal . Fálanos tamén de economía colaborativa, de casos como os de Etsy, Goteo ou Patreon. E do consumo colaborativo: airbnb, eatwith, blablacar, nos juntamos, screenly .

2016 02 12 María Yáñez - Fotos Nela (1)Aquí María fai un pouco de historia da utilización dixital en Galicia, que se remonta ao Prestige e ao nacemento da plataforma Nunca Mais, momento no que se xenera a necesidade de informarse e compartir o que está acontecendo. Desta necesidade nacen propostas como “hai que botalos”, “a burla negra” ou “blogaliza”, exemplos de organización colectiva dende a base.

Despois falamos de colaboración e relato colectivo e coñecemos e analizamos un sinfín de exemplos interesantísimos, moitos deles galegos, de documentais e webs colaborativas como Are you happy?, eufalo.tv, o monte é noso, 18 days in Egypt, cartografías sensibles, fai rúa, living los sures, Riotorto no tempo, tesouros do tempo, fálame de San Sadurniño, proxecto socheo

Finalmente, na segunda parte da tarde, falamos e analizamos colectivamente na aula a parte dixital dalgúns dos proxectos que estamos a desenvolver o alumnado por equipos.

Programación e mediación cultural con Natalia Balseiro e Claudia Delso

Por Ana Pontón.

Natalia Balseiro e Claudia Delso transmiten a paixón que as une por facer da cultura un espazo común que xere comunidade. Advirten que non pretenden sentar cátedra, senón que simplemente nos transmiten “a súa práctica”. En palabras de Natalia Balseiro “non é o modelo, é o que nós facemos”. Na súa exposición queda claro que a aprendizaxe provén de “poñerse en cuestión” e sermos capaces de identificar que é o que nos interpela. Avogan por ter presente que, cando se usan recursos públicos, o obxectivo é mellorar a vida das persoas.

Contextualizan a súa metodoloxía nun cambio de paradigma social e económico, traballar situando ás persoas no centro de actuación. Defenden a participación real das persoas nos proxectos culturais que se deseñan e se levan á práctica. Por boca de Claudia, “a participación non pode converterse nun hashtag”.

comunidade

Cuestionan o concepto de xestión cultural, por non definir ben o seu papel. Gostan máis de nomear o seu oficio como “mediación cultural” ou “enxeñería cultural” porque non só xestionan, deseñan contidos, programas, conceptos, producen discursos. O reto é ser capaces de transmitir á sociedade o valor do que facemos, diferenciando o ocio da cultura e incluír na axenda política e social o valor da cultura.

Parten da necesidade de que as persoas que son mediadoras culturais -ou enxeñeiras culturais- realicen proxectos que teñan ética, coherencia e rigor. Os contextos sociais debe determinar o tipo de actuacións e programas, considerando fundamental abrir os espazos á participación dos axentes locais. Os afectos tamén forman parte dos proxectos. O afecto polo que se fai, o afecto co que se acolle a quen participa nun evento marca diferenzas e ten grande importancia para o seu desenvolvemento. Conclúen que “as redes que funcionan son as afectivas”.

DCIM100MEDIA

Comparten as técnicas e teorías que determinan o seu xeito de traballar. A metodoloxía de Claudia Días, creada inicialmente para compoñer pezas de danza, é empregada para tomar decisións colectivamente. Definir o que vemos a través dun consenso dos presentes. Facelo de xeito claro e sintético, pois a esencia está no meramente descritivo. O elefante como exemplo: “elefante gris de xoguete nun espazo valeiro delimitado no chan por catro liñas de celo”. Avanzan tamén noutros aspectos clave na súa labor como é a tecnoloxía do encontro que desenvolve Idoia Zabaleta.

Finalmente incítannos a coñecer e explorar en experiencias como o MOV_S Políticas del cuerpo: espazo de pensamiento y acción colectiva; a programación expandida do TRC Danza ou o Festival Zemos98.

alberte de boiro peq

PD: Agradecemento a Alberte de Boiro por compartir espazo e experiencia con nós.

Definindo os proxectos e aproximándose a aspectos prácticos da profesión

O pasado venres adicamos a aula ao traballo práctico sobre os proxectos que cada un dos equipos está a desenvolver. Os titores do Curso, Sergio Lago e Marcos Lorenzo, foron os encargados de conducir a sesión.

Antes, durante o primeiro tramo da tarde realizamos unha aproximación ás obrigas legais que pode atoparse un xestor cultural na súa actividade. Neste sentido, fixemos mención en varias ocasións á excelente “Guía de boas prácticas da xestión cultural” da Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña (APGCC). Outra fonte de referencia é a biblioteca técnica e lexislativa que está a xerar a Asociación Galega de Empresas de Servizos para Eventos (AGASE).

Coñecemos tamén os aspectos máis significativos dos dereitos de autor e dos dereitos dos usuarios no contexto das actividades culturais, así como os diferentes marcos de traballo para operar legalmente como xestores culturais. Neste último punto parámonos especialmente nas contas do freelancismo cultural, no tsunami de iniciativas animando ao emprendemento cultural e creativo e, finalmente, no auxe do cooperativismo cultural en Galicia, unha forma empresarial que actúa tamén como ferramenta para a transformación social.

Marketing Cultural e Xestión de Públicos con Beatriz Fontán

Por Beatriz Mosquera

Na aula do pasado venres contamos con Beatriz Fontán para afondar no Marketing Cultural e como xestionar os públicos.

Que é Marketing para vós nunha palabra? Esa foi a nosa primeira tarefa: venta, mercado, publicidade, comunicar, arquitectura, ilusión, proceso, confianza…

Pero para Beatriz a definición que máis se achega o “bo marketing” é quen llo dá a quen llo entende, non llo dá, que llo vende”, da súa avoa Soledad. Unha razón moi axeitada de dicir que para vender, de forma económica e sostible é necesario saber o que precisa a xente. E así utilizar os catro pilares fundamentais do marketing: a rendibilidade, a definición do mercado, a orientación ao consumidor e a coherencia, como unha ferramenta ao servizo da xestión, da análise e da comunicación.

Para meternos de cheo no deseño da nosa estratexia utilizaremos o marketing mix ou 4P: prezo, produto, punto de venta (distribución) e promoción, engadindo unha 5ªP, as Persoas esenciais para o traballo en Cultura co “marketing relacional”.

Esquema Marketig Mix

Neste momento da análise do proxecto buscaremos a través do DAFO cruzado, como reorientar as nosas ameazas e debilidades poñendo en marcha as estratexias defensivas, de supervivencia, ofensivas ou de reorientación. Para pasar a determinar cal é a fórmula de valor do noso proxecto:

Na actualidade a variable das “emocións” é a que está a cambiar o paradigma dos traballos de marketing.

Fórmula Valor Percibido

Na segunda parte da tarde afondamos en “Como se xestionan os públicos?”, para ver paso a paso como xestionar un plan de públicos, e como poñer en práctica a información recollida na pasada sesión da man de Jaume Colomer.

Para coñecer o noso público teríamos que trazar un plan transversal, constituíndo unha equipa de traballo contando con todos e todas os que estamos en contacto co público. Non ten sentido que esta equipa de traballo quede relegada ao persoal que formamos parte da administración senón que temos que ir máis aló, ao persoal de billeteiras, de sala, de conserxería, limpeza… Na diagnose da situación actual, afondamos nos perfís dos públicos actuais, nos produtos de oferta, de demanda, nas prioridades, estratexias, nos sistemas de prezos, e na comunicación (entrevistas ou enquisas) para chegar á formulación de variables coas que contamos.

A continuación realizaríamos a segmentación dos grupos, creando a base de datos dos nosos espectadores con toda a información recadaba e diferenciando entre públicos en formación e públicos adultos. Pasando así á definición dos obxectivos específicos para cada un dos segmentos e ao deseño das estratexias de fidelización, activación e captación para a definición das accións específicas de cada estratexia.

Para definir os obxectivos sempre teremos claro o público ao que nos diriximos, como puidemos ver nos exemplos de Beatriz: dos públicos activos, para diversificar e incrementar as prácticas, ata os públicos con demanda inexistente, buscando crear interes polas prácticas culturais.

Rematamos con estas recomendacións: El libro rojo de la publicidad, de Luis Bassat, Manual Producción, gestión y distribución del teatro, de Jesús Cimarro, El marketing de las artes escénicas, de Joanne Scheff e Philip Koltler, …

Moitas grazas Beatriz por introducirnos no mundo do marketing sen que nos saísen “sarpullidos” – Encheremolo, pero con xeito -.

 

 

 

La gestión de los públicos con Jaume Colomer

Por Cristina Fernández Sáinz de la Maza.

Con este título comenzó la clase del pasado viernes. La gestión de públicos enfocada a futuros gestores de los mismos. Entendí desde un principio que nos prepararían para gestionar todo tipo de actividad cultural, pero tengo que decir que lo de gestionar los públicos no entraba dentro de mis pensamientos a priori.

Con una sonrisa comenzó la clase este admirable profesor de la UBA, consultor cultural, director de la Bissap, con un currículum que omitió inicialmente porque ocuparía demasiado tiempo; algo que le agradecí enormemente porque solo hay que poner su nombre y apellidos en internet para saber algo más de su carrera profesional.

Sonriente y cercano, nos habló de algunos de los proyectos culturales en los que interviene actualmente como “Mercartes” o “Caixaescena”, y de todo lo que cada uno de ellos le está aportando no solo a nivel profesional sino a nivel personal. Nos comentó que venía de una “generación de proceso lento”. Habló de la importancia de los públicos y del reciente interés mostrado hacia ellos. También señaló la importancia de los estudios realizados en los últimos años para entender la gestión de los públicos y las prácticas culturales de una forma regulada, por razones de interés estructural y coyuntural. Una relación personalizada con el público es lo que estos tiempos exigen… O ¿es el público el que exige que se mantenga esa relación?

Ya no sirve aquello de “trágate todo lo que te ofrezcan” porque se ha diseñado una oferta para cada público. Y no solo eso, además cada propuesta de valor debería de ir destinada a un público objetivo, y generar en él un impacto. Parece entonces que la gestión cultural, o, como refirió Jaume, la experiencia cultural del público, no es algo tan sencillo de conseguir.

Fue esta una primera parte muy interesante en la que se fue desmontando cada pieza del puzzle de la gestión de los públicos.

Como nos explicó con un esquema piramidal muy apropiado, no hay público activo hasta que no existe una demanda que haya ascendido desde la demanda latente, hasta que se haya conseguido crear un hábito en la práctica cultural.

fotos sesións 2016 01 15 - foto Cristina editada

Es entonces cuando una puede imaginarse sentada en el patio de butacas queriendo escalar a la altura del gallinero para convertirse en público regular, con hábito proactivo. Creo que con el esquema de la pirámide en orden ascendente será fácil de recordar: Demanda negativa, demanda inexistente, demanda latente, públicos primerizos, públicos ocasionales, públicos regulares.

Y son muchos los factores que inciden en esa diversidad de intereses y hábitos culturales: edad, estado vital, generación, comunidad territorial de origen, proceso migratorio, lugar de residencia, género, clase social, poder adquisitivo, estatus social, estilo de vida, nivel educativo,etc. Así lo concluyen estudios realizados por Bordieu y Weber.

Algo que me sorprendió mucho en relación a estos hábitos y que me hizo reflexionar: en general el público menor de 35 años toma las decisiones sobre su práctica cultural en el día; lo cual fue una sorpresa para mí que me paso la vida organizando mis salidas de semana en semana o de mes en mes.

El tema de los públicos y su gestión se fue transformando en actos y escenas muy interesantes.
Es importante conocer los públicos objetivos de un proyecto cultural, atender a la pregunta del “para quién” y realizar un diagnóstico de los mismos a través de la observación y de la consulta. Recogiendo percepciones de forma cualitativa y cuantitativa con entrevistas y grupos focales (esto ya nos sonaba de algo ¿verdad?), de los registros transaccionales (como fuente más fiable), confeccionar una base de datos y gestionarla eficientemente, y poder, con estas y otras herramientas, conseguir dar sentido al proyecto para que cumpla con sus objetivos de manera sostenible con una adecuada optimización de los públicos.

portada libro Jaume ColomerPara ello, Jaume Colomer nos recomendó algunas herramientas muy útiles y prácticas de relación “One to one” con los públicos para conseguir llevar a la práctica estrategias de “Marketing relacional personalizado como caja de herramientas”. Para que nuestros públicos sean de largo recorrido, como explica en su último libro La formación y gestión de públicos escénicos en una sociedad tecnológica (2013), la gestión personalizada de los públicos es la acción más importante que podemos llevar a cabo para el desarrollo óptimo de las artes escénicas en contextos de dificultad como el actual.

En el proyecto cultural interpreto que ocurre lo mismo. Es necesario entender la gran aportación del marketing para conseguir resultados satisfactorios, olvidarnos por un momento de su sentido mercantilista y reconocer el valor instrumental de sus metodologías.

Con toda esta información y alguna más que dejó documentada, finalizó la clase del viernes, muy esperada por mi parte y de la que me queda un poso intangible que me abre la mente a otras verdades, otras realidades que desconocía.

Espero que Jaume Colomer también haya conseguido notar por un momento las pulsaciones del público en esta aula.

Por último algunas referencias de autores recomendados en su último libro que pueden acompañar esta sesión: Lucina Jiménez, Francois Colbert, Roger Tomlinson, Philipe Kotler, Robert Muro, Seth Godin…

Cristina Fernández Sáinz de la Maza

Presentación e contraste dos anteproxectos do alumnado. Mesa redonda cos profesionais da cultura Encarna Lago, Julio Gómez e Vítor Belho

Por Marta Gómez.

Derradeiro día de clase antes do Nadal. Esta foi unha clase distinta e especial, dende a súa localización ata o seu contido. Atopámonos no Consello da Cultura Galega para realizar a presentación dos nosos anteproxectos. Alí, esperábannos uns oíntes de excepción: Encarna Lago (xerente da Rede de Museos de Lugo), Vítor Belho (socio consultor de Nordesía e director de Womex) e Julio Gómez (director de Sinsal Audio).

Cada un dos grupos, presentamos os nosos proxectos en formato pechakucha, o que propiciou o dinamismo, as imaxes cativadoras, unhas cantas risas e moitos aplausos. Tras comentar o aprendido durante a diagnose dos distintos emplazamentos, falamos das ideas que estabamos a barallar e a dirección que seguirían os proxectos. Este foi o momento no que os expertos, posicionados cal xulgado dun talent show, fixéronnos saber as súas impresións, recomendacións e asesoramento profesional.

A pesar da sensación de que podían darlle a un pulsador e facer aparecer unha gran X vermella sobre as nosas cabezas, no momento en que comezaron a falar, todo foron palabras alentadoras, trucos, e incluso breves brainstorming! A cercanía nos comentarios e a sinceridade, resultaron na mestura perfecta para darlle un novo impulso aos proxectos.

No breve descanso tralas presentacións, palpábase a emoción entre os compañeiros, a tranquilidade do traballo feito e a ilusión renovada polos respectivos proxectos.

Finalmente, desfrutamos dunhas palabras acerca do estado actual da profesión de xestor cultural, promulgadas nunha mesa redonda polos nosos expertos.

2015 12 18 sesión contraste proxectos - foto Marta G.

Julio Gómez reflexionou acerca da fiscalidade dos traballadores culturais, debido ao especial réxime formado por autónomos, traballadores temporais e creadores. Resaltou tamén a necesidade dunha maior permeabilidade do sector cultural con outros sectores, dado que resultaría moi fructífero fomentar a relación con consellerías como Industria, Turismo ou Enerxías Renovables; dando lugar a unha mellor consideración e profesionalización da Cultura (que actualmente carece de sector propio). Para exemplificar esta situación, salientou o feito de que os traballadores culturais son remitidos ao réxime da construcción, en cuestión de riscos laborais.

Doutra banda, Encarna Lago puxo de manifesto que a fase de construción de infraestruturas xa está completa, sendo necesario centrar a atención no potencial creativo: pasar de tocar a forma a tocar o fondo. A súa visión do xestor é a de “posibilitador”, débese programar coas persoas e non para elas. Para Encarna o importante é amar o que fas, xa que a cultura é algo que apasiona, e partindo disto, traballar con estratexias de naturalización; o seu método: ÉTICA, TÉCNICA e EMPATÍA.

Non podemos deixar de lado ao púlico, senón que hai que dotar de poder á cidadanía, programar con eles e xerar rendabilidade. En lugar de centrarnos no emprego de enormes espazos e infraestruturas, debemos pór en valor o patrimonio real que está en desuso.

“A transversalidade é fundamental, non xestionamos etéreos”.

Os seus últimos consellos: darse a valer, dicir NON á gratuidade da cultura, crear marca, xuntarse cos comúns e tender pontes aos diferentes.

En terceiro lugar, Vítor Belho captou a nosa atención coa súa primeira frase: “Temos problemas dabondo, non temos falta deles”. Resaltou que o concepto de cultura está maltratado e prostituído, históricamente, vén marcado por quen o conceptualiza. A día de hoxe, percíbese que a cultura é empregada como unha ferramenta política, cando debería ser un instrumento social. Deste modo, tras unha alusión ao sistema anglosaxón, no que impera un modelo mixto de xestión entre creadores e políticos, fixo fincapé na busca dun sistema no que non exista tal control sobre a vertente creativa. Isto é, apartarnos desta “xestión puramente política” e romper co illamento do resto de sectores: “ser máis incisivos en que non poden decidir por nós”.

Os xestores culturais deberían deixar de lado o estigma de “marchantes” e dignificar a profesión destacando a utilidade social; pór sobre a mesa o componente ideolóxico da cultura como instrumento transformador e renovador da sociedade.

2015 12 18 sesión contraste proxectos 2 - foto Marta G.

Por último, recibimos as recomendaciós finais: empaparnos e nutrirnos doutros modelos, de proxectos e referentes de fóra. Abrirnos, saír fóra de “nós”, das nosas fronteiras,… “CONTAMINARNOS”.

Despois dunha xornada tan diferente, a miña sensación é de que os cambios están por vir no mundo da cultura. Dirixímonos cara un modelo que pon o acento na colaboración e participación, na comunidade, a cidadanía e a retroalimentación con outros sectores, en pos dunha transformación da sociedade.

Por Marta Gómez.

Canto nos custan as ideas? Bases para o deseño orzamentario. Miguel Martín.

Por Quique Vázquez Martínez.

Azul, amarelo, verde, vermello… cores e máis cores van enchendo pouco a pouco a miña cabeza, con tendencia de por si ao colorido, a través das clases das tardes dos venres, que xa teñen gañada a súa aspa no meu calendario.

Dinámicas de grupo, ideas para saturar, diverxer, converxer, levántate e anda… (aquí viría un suspiriño),… Mais ao achegarse o tema económico a poesía torna en prosa, o abstracto ten nome e apelidos e o castelo que cada un de nós vai construíndo no seu maxín empeza a transformarse en ghalpón no momento en que lle poñemos prezo. A idea da transmisión de coñecemento a través do visual (imaxe, imaxe, imaxe) disípase, e a estructura a, b, c de toda a vida, polo menos da miña vida, volve a casa polo nadal pintada de gris.

Miguel Martín foi o condutor desta primeira clase de xestión económica. Na primeira parte achegámonos nas puntas dos pés ao orzamento: as súas funcións (planificación, comercial, xurídica), estrutura (ingresos e gastos), a súa presentación dependendo da súa clasificación (económica, funcional, orgánica), ás diferenzas entre o orzamento das administracións públicas e das empresas privadas; e antes de ir ao sagrado café e cigarro de media xornada, Miguel propuxo un exercicio de traballo en grupo, no que tivemos que contestar varias cuestións (nome do proxecto, tipoloxía, descrición, duración, unidade ou entidade propoñente, cliente ou destinatario e [aquí cabería outro suspiriño] orzamento total).

Non foi nada fácil achegarse, aínda a sabendas de que era un suposto, á cantidade de diñeiro (sempre tan concreto el) que íamos necesitar para levar adiante un proxecto aínda en cueiros. E así, grupo a grupo, dimos conta da nosa ficha. Desde os 5.000 euros de Lavacolla ata os 300.000 euros de Bonaval, empezamos a tomar contacto co poderoso cabaleiro.

2015 12 11 - sesión Miguel Martín - foto Quique

Na segunda parte, a contratación foi a estrela (laboral temporal ou indefinida, artística, contratación externa), a pizarra empezou a encherse de números acompañados de siglas (IRPF, SS, IVE…), o terreal e particular comezaron a gañarlle espazo ao ideal e conxunto e apareceron as preguntas na aula: Pódese facturar sen ter que pagar autónomos? Cantos días de indemnización por ano traballado corresponden nun contrato temporal? E de vacacións? E tivemos incluso un “aviso a navegantes” por se a alguén se lle daba por alugar un local e se despistaba da retención de IRPF.

A práctica retomou o protagonismo e puxémonos mans a obra para facer, outra vez en grupo, a distribución de gastos e ingresos do orzamento do exercicio anterior.

Os activos fixos e a distribución do seu gasto en varios proxectos ou períodos, así como a imputación dos custos de estrutura (divisibles ou indivisibles) achegaron o final da clase. E pola miña cabeza, a esas alturas, xa pasaban cousas do tipo “poderei descontar os medicamentos do meu pai imputando a parte proporcional no proxecto? O meu pai é estructural na miña vida”.

Mísero de min, volverei ás cores que tanto ben me fan, seguirei preguntando cada vez que me propoñen, ou propoño algo no meu traballo: de cantos cartos dispoñemos? E cando precise contratar a alguén, terei claro que o salario bruto non é o salario neto, que se multiplico por 1,33 o bruto achegareime ao gasto mensual total, e chamarei a unha xestoría.

Visita ao Culturgal 2015

Por Leticia Andueza.


A oitava edición do CULTURGAL
 levouse a cabo o pasado venres 4, sábado 5 e domingo 6 de decembro, no seu habitual enclave do Pazo da Cultura da cidade de Pontevedra.

Sen cumprir aínda a década de vida, a Feira das Industrias Culturais de Galicia, pretende facer de Pontevedra o lugar de referencia para dar visibilidade á cultura galego-portuguesa; citándonos a tod*s para corresponsabilizarnos na construción da realidade cultural galega en xeral, e da consolidación desta feira como cita anual obrigada, en particular.

O eixo desta edición foi a PALABRA. A palabra en todas as súas acepcións e expresións. Palabra falada, escrita, cantada… A palabra sentida… comunicada…

A organización disque procurou trasladar esta idea de comunicación á distribución dos espazos no recinto, mellorando amplamente a experiencia dos usuarios. Deste xeito, dividiuse a programación en catro espazos ben diferenciados: Foro, Libro, Infantil e Carpa. Todos abeirados por expositores tanto do eido público como do privado, mais unha proposta gastronómica orixinal á par que saborosa, que puxo a guinda.

Semella tarefa imposible abranguer nunha soa entrada, a cantidade inxente de propostas culturais de valor que se achegan, durante estes tres días, nun mesmo recinto. Mais abofé que os axentes máis representativos da escena cultural galega debían estar alí, e alí estaban: nesta sorte de feira de profesionais aberta ao público.

Unha manchea de compañeir*s da segunda edición do Curso de Experto Universitario en Xestión Cultural, Presumimos de Culturgal nunha sesión opcional que consistiu nun xantar conxunto e o posterior percorrido polo recinto feiral.

2015 12 04 xantar pontevedra 2

Pasamos unha tarde para non esquecer entre novidades editoriais, fonográficas, audiovisuais e escénicas.

Non o sabíamos o venres, pero ao momento de escribir este post podemos afirmar que o Culturgal 2015 foi un éxito de asistencia, tanto de público como de axentes, e que estamos fronte ao evento máis significativo do calendario cultural deste país; consolidando así a súa proposta de valor: ser o maior e máis relevante escaparate das creacións culturais made in Galicia.

Tendes eiquí un vídeo resumo do noso paso polo Culturgal 2015:

Enlaces de interese:

Galería de imaxes 8ª edición.

Arquivo das pasadas edicións.

Mapa de expositores 2015.