O Curso ofrece prácticas optativas en institucións e empresas culturais de referencia. Procuramos así propiciar unha inmersión total no mundo profesional e permitir aplicar os contidos nos que afondamos na aula. A experiencia busca ser o máis persoalizada aos intereses e dispoñibilidade do noso alumnado a quen aconsellamos e recomendamos as entidades nas que mellor poden encaixar os seus obxectivos.

Onde se desenvolven as prácticas?

Ao longo das edicións celebradas até hoxe colaboramos con entidades moi diversas: institucións, empresas, asociacións e fundacións ou festivais e eventos de todos os ámbitos da xestión cultural. Moitas delas da contorna galega, aínda que tamén noutros territorios da Península.

Entre todas conforman un listado de posibles destinos que medra ano a ano. Así imos ampliando as opcións do estudantando e enriquecendo a rede de alianzas do Posgrao.

As persoas que desexen realizar as prácticas optativas poderán facelo entre o 10/01/2025 e o 30/09/2025. Este prazo facilítase para quen desexe realizalas en eventos ou proxectos que se celebren durante o verán. Unha vez realizadas, a USC acredita de xeito complementario ao título as horas de práticas.

colaboradoras

Ao finalizar a túa formación contarás coas ferramentas precisas para deseñar, planificar e coordinar proxectos culturais dun xeito integral.