Cristina R. Labandeira impartou na sétima edición do CEUXiC unha sesión sobre xestión económica

Xestión económica: valoración dos recursos e deseño de orzamento. Con Cristina R. Labandeira

Por Alfonso Piñeiro

Cristina R. Labandeira impartou na sétima edición do CEUXiC unha sesión sobre xestión económicaNa sesión deste 17 de marzo Cristina R. Labandeira, socia da cooperativa cultural O Cable Inglés, vainos falar básicamente da súa experiencia no exercicio profesional como responsable da área económica e de proxectos dunha das cooperativas culturais de referencia en Galicia.

Empezamos falando da división mais básica das  tipoloxías de proxecto.

Podemos facer unha primeira división, poden ser una petición expresa dun potencial cliente cun orzamento xa definido ou ben só una idea que quere levar a cabo. Neste caso o aconsellable é preguntar ó cliente aproximadamente en que orzamento se manexa ou  facer una previsión de ingresos, máis que nada para non dimensionar en exceso e ademáis de perder tempo tódalas partes, que non sexa executable.

Seguimos falando de gastos. Teriamos tres tipos:

  • Gastos directos (cota autónomos, asesoría…) -> Imputables proporcionalmente ó proxecto por horas adicadas ó mesmo.
  • Gastos indirectos (alugueres de equipos, espazos,…) ->  Imputables directamente ó proxecto.
  • Gastos imprevistos (sobrevidos despois do inicio) -> Aconsellable ter una partida sempre imputable directamente ó proxecto.

Temos que ver tamém como estructurar o orzamento:

  • Por partidas (diagnose, comunicación, produción…)
  • Por actividades, como por fases. Se unha fase non se fai, non se factura.

Para ter esto ben dimensionado temos que calcular ben as nosas horas de traballo, para non orzamentar demasiado alto e non vender o proxecto ou non perder cartos na súa execución no caso de ir de menos ese cálculo. O prezo iría distribuído en base ó salario mínimo anual que desexariamos ter e dividir entre as horas/días imputables efectivas de traballo, incluíndo vacacións, festivos… serían una 1792 horas anuais das que o óptimo sería poder facturar entre o 60 e o 80% anual, porque habería que descontar horas de formación, de traballo administrativo, etc.

Isto, sumando e prorrateando os gastos fixos, daríanos uns 25 €/hora. A partir de aí, cada un valora en función doutras cousas inmateriais que nos poida aportar o proxecto, se procede baixalo un pouco ou non para poder collelo e levalo a cabo.

Unha vez calculada a nosa imputación, temos tamén que ver o que nos pode suponer a participación doutros axentes externos:

Contratación laboral

Salario bruto -> Salario Neto (Bruto-SS traballador-IRPF)  -> Coste empresa (Bruto + SS)

Recomendable negociar salario Bruto e sumar a SS + vacacións pendentes + posible finiquito + pagas extras  para ter coste total dese traballador/a.

Contratación artística: O/a contratado/a debe estar dado de alta en autónomos e a sua factura comporase do importe do traballo+IVE 21%+IRPF 15%.

Se se trata de conferencias, cursos, coloquios ou similares non sería preciso estar dado de alta en autónomos e non se devenga IVE:  Salario + IRPF 15%.

Contratación doutras empresas ou profesionais: Factura con IVE polo importe do traballo a realizar.

 

En canto ó orzamento en si mesmo, fálanos de dous tipos:

  • Interno -> Para nós, manexo interno, partidas detalladas.
  • Externo -> Adaptación para o cliente coa info específica que precisa coñecer, non máis.

Importante deixar claro e especificado se se inclúe IVE ou non, hai un 21% de diferencia que pode ser vital para poder levalo a cabo ou non. Debemos ir revisando tamén a medida que o proxecto avanza e ver se imos dentro do estimado ou non para poder tomar medidas correctoras se fosen posibles.

Se temos ben calculados os gastos, podemos saber cal é o noso punto morto. Este é o punto no cal conseguimos cubrir os custes e función dos ingresos e empezamos a ter beneficios. Neste apartado, xa que falamos de diñeiro, tamén influe a planificación de Tesourería.

Cuestión de contas

Esta planificación deber ser adecuada para evitar desviacións e ter garantidas as necesidades económicas do noso proxecto sen descoidar outros que teñamos en marcha á vez. Debe concirdar co  cronograma marcado e durante as revisións deberemos ver se nos imos axustando. No caso contrario, poderiamos pedir anticipos a clientes, pólizas de crédito… ou otros recursos financieiros de índole similar.

SALDO INICIAL ->  + COBROS REALIZADOS – PAGOS PREVISTOS <- SALDO DISPOÑIBLE

En canto a eses recursos financieiros, falamos de autofinanciamento dos socios/as, subvención e axudas, patrocinios, pólizas de crédito ou préstamos, débedas a proveedores, crowfunding, venda de entradas, merchandising, aluguer de espazos…

Falamos tamén de exemplos de entidades financieiras éticas como  Coop57, Caixa Rural, Fiare ou Triodos Bank.  Para rematar comentamos brevemente as diferentes formas xurídicas baixo as que podemos traballar e as diferenzas entre elas: autónomo/a , cooperativa de traballo asociado, Sociedade Limitada Laboral, asociación, Sociedade Limitada e Sociedade Anónima

Ata aquí a primeira parte e a máis teórica da sesión. A partires deste intre, na segunda parte, analízanse xa casos prácticos dos diferentes proxectos, os seus orzamentos, as convocatjorias ás que poden acudir, como presentalos nun ou varios exercicios… estratexias e consellos para sacalos adiante con solvencia económica e que o equipo que o desenvolveu poida ter una retribución axeitada ó seu traballo, algo que non sempre ocorre no sector cultural.

Esta parte é a que mellor representa o lema do Curso #aprenderfacendo! 😊

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *


*