Beatriz Fontán, patrocinio cultural

Na aula do venres 16 de xaneiro, contamos de novo con Beatriz Fontán, que nesta ocasión tratou sobre as oportunidades de patrocinio na contorna cultural.

Beatriz comezou pedindo ao alumnado que compartiran as súas experiencias previas de traballo con patrocinios de proxectos. A partir deste primeiro contraste, a sesión continuou cunha introdución terminolóxica que nos permitiu distinguir conceptos como Patrocinio, Mecenado, Responsabilidade pública, Responsabilidade social empresarial (RSE), Acción social ou Filantropía.

A proposta de captación de fondos é un documento detallado no que propoñemos a un patrocinador que se involucre na nosa causa achegando unha parte. A proposta debe ser ante todo persuasiva e capaz de convencer ao patrocinador. Require en primeiro lugar dunha análise do emisor, o receptor a quen se dirixe, o contido/mensaxe, a canle e a contorna.

 

beatriz-fontanFoi unha aula eminentemente práctica, onde a partir dun guión de partida para construír un plan de patrocinio repasáronse numerosos detalles a ter en conta no seu deseño e execución, ilustrados con anécdotas da extensa experiencia de Beatriz.

Para ela, unha relación ideal de patrocinio baséase en crear unha relación de confianza e beneficio mutuo con perspectiva de futuro, non como algo puntual. Sinalou así mesmo, tres detalles a ter en conta:

 • A entrada de financiamento privado non debe supor para a organización perda de autonomía ou limitación do seu poder.
 • A proposta constrúense entre as dúas partes a partir do análise conceptual (VALORES), de consumo (PÚBLICO OBXECTIVO) e operativo (ESTRATEXIAS)
 • Os fondos solicítanse, non se roga por eles.

 

Un dos momentos máis interesantes foi a análise de 7 motivacións dunha entidade para patrocinar:

 1. Porque xera unha serie de retornos, básicamente en termos de imaxe corporativa e de marca, de contribución á construción da reputación empresarial, o que contribúe en última instancia á obtención dun beneficio económico.
 2. Supón unha avantaxe competitiva fronte á competencia, que opta por medios de promoción máis convencionais e con menos compromiso social.
 3. Permite un aumento do valor da marca. Recoñecemento.
 4. Resulta máis económico que unha campaña de comunicación en medios máis masificados onde é máis fácil pasar desapercibidos.
 5. Produce unha asociación natural da marca a proxectos avalados por entidades oficiais.
 6. Coincidencia Territorial. Proximidade aos clientes potenciais da marca.
 7. Aposta pola Responsabilidade Social Corporativa apoiando unha actividade profesional deportiva/ cultural.

 

Continuamos coas principais dificultades que soemos atopar no camiño e coñecemos tamén aspectos prácticos sobre materiais promocionais e consellos para afrontar as reunións.

Outro aspecto esencial, que soe estar descoidado, é a avaliación continua da relación de patrocinio. Para mostrar a efectividade dun programa de relacións públicas e comunicación é de vital importancia medir os resultados e avaliar a calidade das relacións establecidas. Actualmente contamos con numerosos métodos de investigación avaliativa tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Por citar algúns exemplos:

 • A medición do impacto nos medios de comunicación.
 • A creación de confianza.
 • O control mutuo.
 • O retorno do investimento (ROI)
 • A análise custo‐beneficio.
 • O grao de satisfacción.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *


*