Contexto de intervención. Iniciativa empresarial nos sectores culturais e creativos. Joaquín Martínez “Kin”

Por: Fernándo López

 

 • Cómo se fai o management
 • Cómo é a preprodución
 • Organización de eventos

“Kin” nos fixo un análise das fortalezas que temos as empresas de Xestión cultural en Galicia.

Situación procedente do entorno, competencia ou mercado que podería ser aproveitado polas empresas para mellorar a situación competitiva dentro do sector.

 

OPORTUNIDADES (PROS)

 • Experiencia profesional das empresas do sector (Aprendizaxe durante o traballo).
 • Sector estratéxico de desenrolo económico: Entretemento.
 • Diversificación: Produción doutras actividades ao marxe da música, deporte, política, etc.
 • Novos sistemas de comercialización máis accesibles: soportes, formatos, contidos…
 • Tendencia da sociedade a una maior cultura do ocio, xeración de necesidades.
 • Expansión internacional.
 • Consolidación dun tecido de eventos permanentes en España con antigüidade e estrutura.
 • Postos de traballoo de baixo custo e gran capacidade de captación de empregados doutros sectores.
 • Sector históricamente en precario e con gran capacidade de adaptación ó medio.
 • Caráter multixenaracional e multisectorial.
 • Atractivo sectorial gran potenciador de sinerxias entre actividades, publicidade, comunicación, etc.

 

AMEAZAS (CONTRAS)

 • Intrusismo no sector.
 • Non existe un convenio colectivo específico para o sector (Só existe en Galicia).
 • Falta de formación específica para os traballadores.
 • Proxecto de redacción da lei da música incompleto e inacabado.
 • Existencia dun exceso de oferta gratuita.
 • Monopolio do promotor; excesivo intervencionismo por parte da Administración.
 • Excesiva oferta de eventos e concertos sin unha planificación adecuada.
 • Falta de información cuantitativa da industria musical: non se dispón de datos de facturación, exportacións, etc.
 • Crise económica a nivel mundial.
 • Altos impostos: 21% IVE + 10% SGAE.
 • Falta de plan de desenrolo do talento.
 • Existe un monopolio de grupos de comunicación e difusión da música.

 

DESEÑO DE PROXECTOS

Procedemento:

diagrama

 

Material multimedia: tres minutos en vídeo na aula con Kin Martínez.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *


*