Marco europeo e cooperación cultural internacional. Cristina Farinha.

Por Belén García Pichel.

Na súa aula do venres, Cristina Farinha falounos fundamentalmente de como se estrutura o financiamento destinado á cultura na Unión Europea e máis concretamente do programa Europa Creativa, asunto que centrou a maior parte da sesión.

Despois dunha interesante introdución sobre a súa experiencia laboral, sempre arredor do sector cultural ao longo de vinte anos, Cristina introducíunos no tema facendo un resumo da constitución e historia da Unión Europea. No caso que nos ocupa, a cultura, os estados teñen a soberanía polo que ao igual que a educación ou o medio ambiente, son áreas complementarias e é o principio de subsidariedade o que rixe á UE. Polo tanto, a UE só pode financiar proxectos conxuntos de varios países e varios colaboradores. A cuestión da movilidade e da cooperación é o principio fundamental das axudas que aporta a UE.

EUROPA CREATIVA:

Europa Creativa é o novo programa da UE para o período 2014-2020 destinado a impulsar os sectores cultural e creativo, cun presuposto global de 1.460 millóns de euros. Un orzamento moi reducido en opinión de Cristina dado o inxente número de proxectos que concurren.

O programa tenta pór solución aos problemas duns mercados fragmentados, ás dificultades, polo tanto, que poden ter artistas e operadores culturais de entrar neses novos mercados.

As prioridades de Europa Creativa son:

– A movilidade transnacional tanto dos profesionais do proxecto creativo como da obra resultante.

– O aumento de públicos así como un maior intercambio entre artistas e estes, unha maior comunicación entre o emisor e o receptor. Neste sentido hai unha aposta clara polas novas tecnoloxías.

– A capacitación: as actividades de formación e as actividades con novas tecnoloxías.

As liñas de apoio de Europa Creativa:

CULTURA:

– Proxectos de cooperación. O 98% do orzamento para cultura está destinado aos proxectos de creación. A convocatoria é anual.

– Tradución, publicacións. Cunha convocatoria entre dúas ou tres veces ao longo dos sete anos que dura o programa.

– Plataformas e redes.

MEDIA2016 04 29 sesión Cristina Farinha - Fotos Nela 1

Destinado a festivais, videoxogos… Esta liña de apoio ten unha lóxica de industria pura e conta cun orzamento maior ca a área de cultura.

CROSS-SECTORIAL

Apoio máis puntual, neste caso adicado a proxectos que teñan que ver cos refuxiados.

Os criterios de avaliación:
Existen dous tipos de proxectos: os de pequeno e gran formato. Os primeiros han de contar con tres colaboradores, finánciase ata o 60 % do orzamento e a cantidade máxima aportada será de 200.000 €. Os segundos terán un mínimo de 6 colaboradores, finánciase o 50 % do orzamento e a cantidade máxima aportada será de 2.000.000 €.

Os proxectos puntúanse da seguinte maneira: 30 puntos para a relevancia, 30 para a calidade dos proxectos, 20 para a comunicación e outros 20 para o apartado de colaboradores.

Nesta parte Cristina insistíu en algo que pode parecer obvio pero que é de vital importancia para calquera proxecto: a concreción e clara definición do mesmo. É fundamental un plan do proxecto que contemple os obxectivos, o equipo co que imos contar, os colaboradores (por que eses e non outros), os públicos e por suposto os resultados.

Unha vez rematada toda esta explicación detallada do programa Europa Creativa xa non quedou tempo para moito máis que enumerar e dar unha pequena explicación doutros programas promovidos pola UE como o ERASMUS, COSME,  H2020 ou ERDF.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *


*