ORIENTACIÓN ACADÉMICA

A orientación do Curso é eminentemente aplicada, primando los casos prácticos a explorar en el aula, además del contacto directo con profesionais de prestixio e con institucións do sector. Este enfoque susténtase no principio de “aprender facendo”, e pretende estimular as destrezas do alumnado, así como incrementar as súas capacidades útiles para o desempeño laboral.

A combinación de formación integral na xestión de proxectos culturais e de punto de encontro sobre liñas de traballo innovadoras na profesión, permite que resulte de interese tanto a persoas recén graduadas como a profesionais en activo do sistema cultural – traballadoras de empresas e entidades culturais, técnicas de cultura das administracións, responsables asociativos, xerentes de eventos, autónomas, etc.- que queiran actualizar os seus coñecementos ou que desexen, se non puideron facelo anteriormente, adquirir unha formación regrada que consolide o oficio logrado en base á súa experiencia.

O Curso facilitará ás alumnas e alumnos que así o desexen a posibilidade de realizar prácticas optativas en entidades e empresas culturais galegas de referencia.

SALIDAS PROFESIONALES

A xestión cultural é un oficio relativamente novo que aúna multiplicidade de perfís, públicos, privados e comunitarios. Somos axentes mediadores nun sistema cultural conformado por administraciones, públicos, creadores, empresas, colectivos y otros actores.

Las personas que nos dedicamos a la gestión cultural trabajamos para que la ciudadanía pueda acceder de forma igualitaria a la diversidad cultural y al conocimiento. Ciudadanía que sea al mismo tiempo partícipe activa, creadora de sentido y generadora de contenidos.

- Dirección y administración de entidades culturales

- Planificación de la cultura desde el ámbito local

- Consultoría y políticas culturales

- Programación y producción de eventos culturales

- Comunicación y márketing cultural

- Educación y mediación artística y cultural

Al finalizar tu formación tendrás las herramientas necesarias para diseñar, planificar y coordinar proyectos culturales de forma integral.