Información das sesións para alumnado da 7ª edición 2022-23

04nov| A dimensión sociocultural e transformadora da cultura. Con Alberto García

28out | Economía da Cultura, con Pau Rausell

20 outubro | Conversa aberta “Os marcos desde os que operamos en cultura, retos no sector público galego”, con Encarna Lago e Carlos Lorenzo | Unha perspectiva de cultura inclusiva. Con Ángeles Miguélez

21 outubro | Conversa aberta: “Dereitos Culturais da cidadanía, novos marcos de referencia na xestión cultural”. Con Mª Camino Barcenilla e Tony Murphy

14out | Plan de traballo do Curso | A práctica profesional (I). Técnicas para o traballo en equipo. Ferramentas colaborativas, con Diego Parajó

Marcos Lorenzo, nun momento do debate xerado arredor da súa exposición sobre políticas culturais en Galicia

07outubro | Políticas e acción cultural pública, unha perspectiva histórica dende Galicia. Con Marcos Lorenzo