Información das sesións para alumnado da 6ª edición 2020-21

26mar | Financiamento cultural (IV). Ecosistema creativo, buscando conexións improbables. Roberto Gómez de la Iglesia

25mar | Financiamento cultural (III). Traballo en equipo titorizado | Fundacións e mecenado. Carlos Almela (Fundación Carasso)

12mar | Financiamento cultural (I). Estratexia de financiamento dun proxecto cultural | Financiamento cultural (II). Dossier de Patrocinio

04mar | A práctica Profesional (V). Dereito aplicado á xestión cultural. Con Ania González

26feb | O proxecto cultural (VII). Xestión económica. Valoración dos recursos e deseño de orzamento. Con Miguel Martín

12Feb | ‎Produción Cultural (II). Festivais e eventos. Con Ángel Piñeiro

05feb | Mediación e programación cultural (V). Laboratorios e cultura comunitaria. Con Fran Quiroga

04feb | Mediación e programación cultural (II). Visita a espazo público de programación cultural | Mediación e programación cultural (III). A práctica artística e creativa