Información das sesións para alumnado da 6ª edición 2020-21

23abril | Financiamento cultural (VIII). Presentación e contraste dos proxectos do alumnado con financiadores e patrocinadores da cultura

16abril | Financiamento cultural (VI). Desenvolvemento de negocio no sector cultural e creativo. César Abella.

09Abril | Financiamento cultural (III). Traballar desde/con/para unha entidade pública. Con Marcos Lorenzo e Carme Casado.

08abril | Financiamento cultural (VII). Cooperación e financiamento cultural internacional. Con Zemos98

26mar | Financiamento cultural (IV). Ecosistema creativo, buscando conexións improbables. Roberto Gómez de la Iglesia

25mar | Financiamento cultural (III). Traballo en equipo titorizado | Fundacións e mecenado. Carlos Almela (Fundación Carasso)

12mar | Financiamento cultural (I). Estratexia de financiamento dun proxecto cultural | Financiamento cultural (II). Dossier de Patrocinio

04mar | A práctica Profesional (V). Dereito aplicado á xestión cultural. Con Ania González

26feb | O proxecto cultural (VII). Xestión económica. Valoración dos recursos e deseño de orzamento. Con Miguel Martín