Venres 26/02/21 | O proxecto cultural (VII). Xestión económica. Valoración dos recursos e deseño de orzamento. Con Miguel Martín

INFORMACIÓN PREVIA DA SESIÓN

Sesión EN LIÑA a través da plataforma Microsoft Teams

É a que emprega a USC, polo que podedes acceder coas vosas credenciais de alumna/o (as que empregastes para a matrícula). As persoas que non tedes aínda activas estas credenciais poderedes unirvos, como na anterior sesión, co voso correo habitual.

A primeira vez que entredes debedes unirvos ao “Equipo CEUXC 2020-21” neste enlace. Tamén podedes facelo neste segundo enlace. Todas as sesións telemáticas do Curso apareceranvos xa ligadas a este grupo.

Facilitamos nesta pequena guía algunhas indicacións xerais de uso, tanto para quen tedes credenciais como para quen non, que complementa a información que vos ofrece a USC ao respecto.


INFORMACIÓN XERAL COMPARTIDA

Nesta aula achegámonos ao deseño de orzamentos e ao control orzamentario de proxectos culturais, tanto de natureza pública como privada.

Fixémolo  da man de Miguel Martín, ex-director da AGADIC, que nos explicou cal é a función dun orzamento e as tipoloxías no ámbito cultural, así como a súa estrutura e compoñentes, ademais das claves da planificación financeira.

Para preparar esta sesión Miguel recoméndabanos varios contidos:

http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/asesoramento/manuais-de-xestion

http://www.igape.es/images/crear-unha-empresa/GuiasActividade/Producion_Audiovisual_14_cas.pdf

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2922

http://atalayagestioncultural.es/capitulo/gestion-financiera-economica-sector-cultural

https://www.diba.cat/documents/228621/11215412/La+preparacion+y+gestion.pdf/4c4bb223-ffd5-48cd-b322-f0b436a0e06e

http://www.culturaydeporte.gob.es/eu/dam/jcr:dda43d7c-d473-449c-98ff-e17de918391a/comovivirarteb.pdf

http://www.agadic.gal/axudas

Ademais da presentación e outros contidos complementarios que atoparás na seguinte sección, aquís tes os vídeos da sesión:

CONTIDOS TEMÁTICOS

Son varios os contidos que Miguel comparte. En primeiro lugar, a súa presentación:

E todo esta documentación de consulta que seguramente vos resultará moi útil: